Ring meg på: (+47) 90 91 18 92
Osloveien 10, 3511 Hønefoss
Psykolog Elisabeth Felberg
Spesialist i klinisk psykolog

FAGLIG BAKGRUNN

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1989.
Spesialist i Klinisk psykologi i 1997.
Mangeårig erfaring i psykiatri, par-/ familiterapi og foreldremekling.
Videreutdanning i veiledning for psykologer i 2006 (NPF).
Instruktør i Mindfulness (utdannet hos Dr. Andries Croese, 2011).
TFT-terapeut (utdannet ved Mats Uldal inst. 2011).
Medlem av Norsk Psykologforening ( NPF) og
Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning (NFON)

Publikasjon
Felberg, Rigmor Elisabeth & Borge, Anne Inger Helmen (1997).
Funksjonsnivå hos pasienter som avslutter behandling ved psykiatrisk poliklinikk.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 34(10), s 878- 885
Kronikk i Psykologisk.no mai 2015; TFT, fra skepsis til fasinasjon.

Behandling

Samtalebehandling - Naturlig helse med Neurotapping og Mindfulness

Samtalebehandlingen bygger på 26 års erfaring som psykolog.
De siste 5 årene har jeg integrert TFT og Mindfulness i de fleste behandlingsformene, noe som har kortet ned behandlingstiden og økt behandlingseffekten.

Behandlingen tilbys både barn, unge, voksne og eldre, til par eller enkeltpersoner, små eller større grupper.

 • Kort ventetid - tett oppfølging.
 • Ikke behov for henvisning fra lege
 • Åpent mandag-fredag
 • Timen kan avbestilles senest 24 timer på forhånd.
 • Gratis parkering rett utenfor døren.
 • Eget venterom kun tilhørende dette psykologkontoret. Du/dere vil alltid være alene på venterommet.

Neurotapping (TFT)
Behandlingen bygger på Mats Uldals utdanningsopplegg som igjen har utgangspunkt i psykolog Roger Callahans arbeid.

 • TFT går ut på å stimulere akupunkturpunkter på hender, kragebensområdet og ansikt med lett tapping samtidig som en fokuserer på det aktuelle problemet.
 • TFT er et gammelt men nyoppdaget redskap som har som mål å skape naturlig helse.
 • TFT brukes for å styrke kroppens iboende reparasjonsystem.
 • TFT kan benyttes som mental trening for å bedre prestasjoner.
 • TFT er en enkel avspenningsteknikk.
 • TFT kombinerer Østens kunnskap om kroppens energibaner med etablerte psykologiske metoder.
 • TFT er mye brukt ved alle former for frykt, nedstemthet, atferds-og konsentrasjonsvansker, ulike smertestilstander, lese-og skriveproblematikk, sjalusi, sorg, søvnproblemer, stressrelaterte symptomer, rødming mmm.
 • Les mer om TFT på www.matsuldal.com

Mindfulness
Kursene bygger i hovedsak på Dr. Andries Kroeses utdanningsopplegg som igjen har utgangspunkt i bl.a. Jon Kabat-Zinns arbeid og filosofi.

 • Mindfulness kan oversettes med bevisst tilstedeværelse, oppmerksomt nærvær.
 • Mindfulness er en oppmerksomhetsmeditasjon til hjelp for å takle stress og belastninger.

Stress og angst koblet til fysisk sykdom kan i seg selv være årsak eller medvirkende til lidelsen. Med Minfulness kan en forebygge og lindre både fysisk og psykisk lidelse.

 • Mindfulness er et redskap til å finne mer ro i tilværelsen og derved å takle sin situasjon bedre. Indre ro åpner opp for kroppens iboende reparasjonssystemer.
 • Mindfulness øker evnen til refleksjon og det å gjøre bevisste valg fremfor å handle og tenke på autopilot. Ro finner en i nuet og nuet finner en bl.a. ved å vende oppmerksomheten innover, spesielt mot pusten. Vi vender oppmerksomheten utenfra og inn. Ved å rette oppmerksomheten innover , åpnes veiene utover! Vi går ned fra hode og inn kroppen. Vi går fra "å snakke om" til å "være i", fra "gjøren" til "væren".
 • Evnen til å oppnå indre ro, øker med øvelse. Kom igang med å øve på dette og fortsett din utvikling på egenhånd!
 • Les mer om Mindfulness på www.nfon.no

Tursamtaler

 • Ønsker du et alternativ til psykologsamtaler i vanlig kontorsetting?
 • Ønsker du et sunnere tilbud med vekt på bevegelse og frisk luft?
 • Det er et kjent fenomen at trening har gunstig effekt på angst og depresjon.
 • Ofte tenker vi klarere og mer kreativt når bekymringene dempes.
 • Tursamtalene begynner ved et avtalt sted i området Hønefoss / Hadeland.
 • Turene varer ca 3/4 time og avpasses i lengde og tempo etter ønske.
Kurs
VELKOMMEN TIL HØSTKURS I OPPMERKSOMT NÆRVÆR/MINDFULNESS

Kurset går over tre ettermiddager og vi gjør øvelser i fem kvarter hver gang.

Vi møtes i gymsalen på Kirkeskolen, klokka 16.30 på tirsdagene 5. og 12. og 19. september.

Ta med matte, pledd og drikke.

Å øve seg i oppmerksomt nærvær kan også kalles mindfulness. Disse øvelsene viser seg å kunne hjelpe oss til å bli mer tilstede i øyeblikket, mer tilstede i eget liv. Øvelsene hjelper oss til å bli oppmerksomme på en sånn måte at vi får med oss mer, uten å dømme. Øvelsene hjelper oss videre til en vennlig og åpen holdning.
Gjennom dette oppmerksomme og vennlige nærværet, kan det oppstå positive endringer overfor oss selv og andre. Ved sittende og liggende meditasjon og helt enkle yogaøvelser, bringes kropp og sinn mer i balanse. Med litt øvelse, vil indre ro og balanse bli en hjelp til å få mer avstand til det som måtte stresse oss. Denne avstanden vil igjen gjøre det lettere for oss å ta mer bevisste valg - hvordan vil jeg velge å bruke tiden min?
Vi håper kurset kan gi inspirasjon og overskudd i en travel hverdag.

Kurset koster kroner 800,- for de tre tirsdagene til sammen (kan settes inn på kontonr. 20301426047 eller betales ved inngangen)

Mer info om kursholderne finner du på våre hjemmesider:
Elisabeth Felberg, psykolog og mindfulnessinstruktør, www.psykologfelberg.no
Kari Thingelstad, gestaltterapeut og mindfulnessinstruktør, www.ringerike-psykoterapi.no

Påmelding og info:
Elisabeth Felberg, telefon 909 11 892/ epost: psyk.felberg@outlook.com
Kari Thingelstad, 959 74 999/ epost: kari.thi@online.no

OPPMERKSOMT NÆRVÆR – MINDFULNESS

Hva er egentlig mindfulness?

I boka: «Den nye organisasjonspsykologien», fra Fagbokforlaget 2017, definerer forfatterne Johannessen, Adriaennssen og Adriaennssen mindfulness slik:
«Som en bestemt måte å være oppmerksom på, som er karakterisert ved evnen til bevisst observasjon av nuværende opplevelser, uten å dømme eller evaluere dem. Mindfulness kan i praksis betraktes som det å være tilstede i øyeblikket på en bestemt måte. Hvis man klarer å utvikle dette, så utvikles også ens selvregulering og kontroll over egne reaksjoner på andres atferd. Det er nettopp selvregulering av oppmerksomheten som fremmer utvikling av nysgjerrighet, åpenhet og aksept», og videre:
«Å være tilstedeværende i øyeblikket retter seg også inn på ikke å reagere spontant med en umiddelbar tilbakemelding på andres atferd. Tanken er at man bevisst legger inn et tidsetterslep før reaksjonen gis. På denne måten kan konflikter og spenninger dempes».

Disse øvelsene viser seg altså å kunne hjelpe oss til å bli mer tilstede i øyeblikket, mer tilstede i eget liv. Øvelsene hjelper oss til å bli oppmerksomme på en sånn måte at vi får med oss mer, blir mer bevisste, uten å dømme. Øvelsene hjelper oss videre til en vennlig og åpen holdning.
Gjennom dette oppmerksomme og vennlige nærværet, kan det oppstår positive endringer overfor oss selv og andre. Ved sittende og liggende meditasjon og helt enkle yogaøvelser, bringes kropp og sinn mer i balanse. Med litt øvelse, vil indre ro og balanse bli en hjelp til å få mer avstand til det som måtte stresse oss. Denne avstanden vil igjen gjøre det lettere for oss å ta mer bevisste valg - hvordan vil jeg velge å bruke tiden min?

Mekling
Hva er mekling?

Eksternmekler i Buskerud
Som Familiemekler, tilknyttet Familievernkontoret Ringerike og Hallingdal, tilbyr jeg mekling ved mitt kontor i Osloveien 10. Det er ingen timepris/ kostnader for mekling i Norge.

På nettsiden til BUFETAT ( Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) kan du lese mer om dette:

"Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd. Det samme gjelder foreldre som vurderer å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolen.

Målet med meklingen er å hjelpe dere med å utforme avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær, som er til barnets beste.

Dere kan få tilbud om inntil 7 timer mekling, hvor den første timen er obligatorisk. Tilbudet er gratis, og du kan selv bestille time.

Det er viktig å bruke nok tid for å finne gode løsninger for barna. Antall meklingstimer vil derfor variere. Hvor mange meklingstimer dere trenger avtaler dere i samråd med mekler.

Som foreldre har dere ansvar for å finne frem til gode bostedsløsninger som skaper trygge og forutsigbare rammer for barna. Meklers oppgave er å hjelpe dere med dette og bistå dere med å skape godt samarbeid og løse eventuelle konflikter.

Innholdet og temaene i meklingstimene tilpasser vi deres behov.

Det er viktig at også barna får mulighet til å snakke om sine ønsker og behov og hvordan de har det. Familievernkontoret anbefaler at dere snakker med mekler om dette, og at dere tar med barna til mekling.

Alle meklere er fagpersoner med særskilt opplæring i familiemekling. Meklerne har god kunnskap om barn og foreldrenes situasjon og utfordringer når foreldre ikke bor sammen".

Praktisk informasjon om mekling
Målet med meklingen er å bistå foreldrene med å utforme avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær, som er til barnets beste. Dere kan få til sammen 7 timer mekling.

Møteplikt
Den første timen er obligatorisk. Det betyr at dere har plikt til å møte. Dere må gjennomføre hele timen for at møteplikten skal være oppfylt.

Hvis en av dere er forhindret fra å møte, må dere kontakte mekleren eller familievernkontoret så raskt som mulig. Mekleren tar stilling til om dere har gyldig grunn for å få utsatt timen.

Foreldre skal møte sammen og samtidig til meklingstimene. Har dere svært lang reisevei, er det mulig å søke om telefonmekling.

I helt spesielle tilfeller, for eksempel i saker med alvorlig vold, er det mulig å søke om separat mekling, slik at dere møter på hvert deres tidspunkt.

Det er mekler som tar stilling til søknad om telefonmekling og separat mekling.

Hvor skal dere til mekling?

 • Er dere ektefeller eller samboere, skal dere mekle på det stedet dere sist bodde sammen.
 • Vurderer dere å bringe en sak inn for domstolene, skal dere mekle på det stedet barnet bor.
 • Er dere enige om det, kan dere velge å mekle et annet sted.

Alle familievernkontorer tilbyr mekling. I tillegg finnes det eksterne meklere.

Meklingsattest
Etter den obligatoriske meklingstimen, får dere en meklingsattest. Attesten dokumenterer at dere har gjennomført meklingstimen. Meklingsattesten er nødvendig for:

 • ektefeller som skal søke om separasjon
 • samboere som flytter fra hverandre og skal søke om utvidet barnetrygd
 • foreldre som ønsker å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.»

Du kan også bestille time for mekling ved Familievernkontoret Ringerike og Hallingdal;
Telefon 32 12 33 44.
Det er ingen konsultasjonspris for mekling i Norge.

Kontakt
INFORMASJON

Direkte henvendelse:
Tlf: 90 91 18 92
E-post:psyk.felberg@outlook.com
Kontoradresse: Osloveien 10, 3511 Hønefoss

Konsultasjonspriser f.o.m. 1.januar 2016:
50 minutter: kr 1000,-
Dobbeltime k 1700,-
30 min. tlf. smt kr 500,-
kr 600,- i helgene

KONTAKTSKJEMA
Mer om neurotapping

Fra artikkel i Psykologisk.no 27.05.2015: «Tankefeltterapi – fra skepsis til fasinasjon»

…Min erfaring med tankefeltterapi er ikke bare at metoden har en oppsiktsvekkende god effekt på psykiske lidelser, alt fra angst og depresjon til posttraumatisk stresslidelse og bipolare lidelser, men at den også kan dempe/fjerne smerte, redusere/fjerne stress, vekke tilbake tapt luktesans, dempe/fjerne øresus, øke lesehastighet, fjerne rødming, med mer. Listen er blitt lang allerede etter fire år med tankefeltterapi godt integrert i mitt psykologiske arbeid.

…Personen beskriver hvordan spenninger slipper taket, den uønskede følelsen «skrus av» og «kobles fra» den tanken som skapte problemet. Tanken på traumet utløser ikke lenger de uønskede symptomene. Umiddelbar avspenning mens det traumatiske minnet er aktivt, synes å frakoble den smerten som ble koblet til opplevelsen i hendelsesøyeblikket.

…Det neste som oftest skjer, er at personen melder om endret kognisjon; personen viser en endret tenkning rundt sitt problem, perspektivene blir videre og mer nyanserte, oppfattelsen blir mer realistisk og virkelighetsnær. Konsentrasjonsevnen bedres, kreativiteten våkner, og forhåpninger blir sterkere enn de negative tankene de ofte hadde i utgangspunktet. Noen sier til og med umiddelbart etter at de uønskede følelsene er borte, at de ser klarerere og føler seg mer våkne. Jeg slutter ikke å forundre meg over de mange varianter av endret opplevelse som rapporteres under og etter behandling.

…Min erfaring er at personen selv blir overrasket over hvordan tankene endrer seg ved mer følelsesmessig balanse. Virkningen ved tankefeltterapi synes raskere og mer dyptgripende enn vi vanligvis ser. I motsetning til medikamentell behandling er det ikke registrert bivirkninger ved denne intervensjonen. I motsetning til rene eksponeringstilnærminger er den skånsom.

…En allmenn oppfatning blant tankefeltterapeuter er at metoden setter i gang kroppens egen evne til å reparere seg selv. Jeg mener det her burde være tilstrekkelig å forholde seg til det enkle i det komplekse for å tillate anvendelse av metoden. På samme måte som kroppen på fantastisk vis heler et skrubbsår, viser effekten av tankefeltterapi at kroppen også er i stand til å løse opp emosjonelle reaksjoner som er skapt av følelsesmessige belastninger, og som kan gi seg utallige uttrykk i et menneskes kompliserte natur.

…Å anvende tankefeltterapi er å jobbe med kroppens automatiserte, naturlige og ubevisste prosesser

…Erfaringer med at tankefeltterapi har god effekt, bør bli retningsgivende i vurderingen av metodens betydning og ikke komme i skyggen av at forskning tar tid og fortsatt ikke er i stand til å fange det fulle og hele. Med en nøktern og utforskende åpenhet tror jeg tankefeltterapi på sikt vil bringe psykologisk praksis et langt steg nærmere kurativ behandling.

Psykolog Elisabeth Felberg

Konsultasjonspriser f.o.m. 1.januar 2016:
50 minutter: kr 1000,-
Dobbeltime k 1700,-
30 min. tlf. smt kr 500,-
kr 600,- i helgene

Kontaktinformasjon

Direkte henvendelse:
Tlf: 90 91 18 92
E-post:psyk.felberg@outlook.com
Kontoradresse: Osloveien 10, 3511 Hønefoss